Obiective

(pentru o Românie solidară)

Ambasada Sustenabilității în România (ASR), în calitate de promotor al Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă, demarează programul România Solidară, ce are ca scop identificarea și implementarea în parteneriat între instituțiile statului, organizațiile neguvernamentale și sectorul privat a celor mai eficiente soluții de eliminare a sărăciei, Obiectivul 1 de dezvoltare sustenabilă.

Prin aceasta:

 • niciunul din cei 150.000 de copii din România care astăzi merg flămânzi la culcare nu va mai suferi (Obiectivul 2 – Zero foame)
 • contribuim la sănătatea și bunăstarea românilor (Obiectivul 3)
 • susținem educația lor de calitate (Obiectivul 4)
 • sprijinim dezvoltarea de orașe și comunități sustenabile în România (Obiectivul 11)

 

Iar acest obiectiv poate fi realizat printr-un parteneriat pentru atingerea obiectivelor (O17).

Obiectivele și activitățile programului

Pe termen scurt (2020)

Obiectivul 1

Întregul mediu politic din România conștientizează dimensiunea fenomenului sărăciei și impactul său devastator asupra societății și economiei românești și intră în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale și sectorul privat pentru identificarea de soluții concrete, sustenabile, de îmbunătățire a calității vieții în comunitățile afectate.

 1. Lansarea scrisorii deschise către clasa politică, cu solicitarea acțiunilor/obiectivelor listate, deschiderea dialogului cu mediul guvernamental (mai 2020)
 2. Lansarea platformei online romania-solidara.ro (mai 2020)
 3. Apel la parteneriate și bune-practici ONG (mai 2020)
 4. Serie de interviuri cu politicieni și PR, comunicare publica, relații media asociate (continuu)
 5. Studiu privind sărăcia în România, pre și post Covid (sep 2020)

Obiectivul 2

Înființarea în regim de urgență, la nivel guvernamental, a unui fond special destinat combaterii sărăciei din România prin implementarea de proiecte și programe ale organizațiilor neguvernamentale (ONG)

 1. Redactarea în parteneriat cu ONG și promulgarea în termen de șase luni (nov. 2020) a actelor normative, politicilor publice și documentelor necesare functionării în regim de bună guvernanță a fondului, și derulării programelor (lege de funcționare, statut, ghid de finanțare etc.)
 2. Implicarea permanentă a organizațiilor neguvernamentale în procesul de pregătire, administrare și alocare a fondului, în evaluarea, jurizarea, derularea, supervizarea și implementarea proiectelor, în comunicarea programului pe tot parcursul său
 3. Lansarea primei runde de finanțare în valoare de min. 460 mil. Lei, evaluarea și selecția candidaților până la finalul anului 2020 și demararea primelor proiecte finanțate în primul trimestru al anului 2021

Obiectivul 3

Securizarea finalizării țintelor asumate pentru Obiectivul 1 – Fără sărăcie, prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă (SNDDR) pentru finalul anului 2020.

 1. Standarde durabile de calitate și de cost pentru toate serviciile sociale, vizând în mod special pe cele destinate grupurilor vulnerabile
 2. Dezvoltarea sistemului național de indicatori de incluziune socială prin integrarea tuturor bazelor de date din sfera asistenței sociale în regim digitalizat care să țină cont de mobilitatea socială; actualizarea metodologiei și a datelor din hărțile sărăciei și serviciilor sociale (link)
 3. Stimularea participării pe piața muncii a persoanelor apte de muncă aflate în risc de excluziune prin dezvoltarea măsurilor active de consiliere și asistență socială.

Pe termen mediu și lung (2021 - 2030)

Obiectivul 4

Runde anuale de finanțare, până la atingerea obiectivelor de țară stabilite pentru 2030, conform Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României (SNDDR), anume:

 1. Eradicarea sărăciei extreme
 2. Reducerea cu cel puțin 50% a numărului de cetățeni care trăiesc în sărăcie relativă și
 3. Consolidarea sistemului național unitar a serviciilor de intervenție de urgență

Obiectivul 5

Monitorizarea anuală efectivă a rezultatelor pe baza indicatorilor (vezi O3 B.)

Obiectivul 6

Asigurarea continuității și extinderii programului – finanțare, administrare, comunicare, parteneriate – până la stingerea tuturor focarelor de sărăcie de pe harta României.