Semnalează un proiect inițiat de organizații neguvernamentale din România pentru combaterea săraciei.